ชื่อ - นามสกุล :นายธาดา สินพวงยิ้ม
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 16
หน้าที่หลัก :093-326-2119
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :