ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพจนาถ คืนผล
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 12
หน้าที่หลัก :082-111-8755
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :