ชื่อ - นามสกุล :นายประวิตร์ อุ่นพันธ์
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 9
หน้าที่หลัก :090-890-1693
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :