ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิ ยอดย้อย
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :097-393-7535
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :