ชื่อ - นามสกุล :นายพนาวัณ ขุพันธ์
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :081-266-8503
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :