ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย รุ่งธนาศักดิ์
ตำแหน่ง :รองประธานสภา อบต.ทุ่งใหญ่/ส.อบต.หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :083-374-3473
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :