ชื่อ - นามสกุล :นายประวิทย์ กายะชาติ
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบต.ทุ่งใหญ่/ส.อบต.หมู่ที่ 15
หน้าที่หลัก :090-830-1693/086-260-9828
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :