ชื่อ - นามสกุล :นายสมาน เปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง :เลขานุการสภา อบต.ทุ่งใหญ่/ส.อบต.หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :062-647-1849
ที่อยู่ :
Telephone :062-647-18
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่ในกลุ่ม :