[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายสมภาร บุญทะจิตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาแะวัฒนธรรม
06-5730-1429 /6330407@dla.go.th
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญชลี ผิวพรรณ์
นักสันทนานการปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายประทุมพร ยอดทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
09-8824-0367 /6330407@dla.go.th
Click ดูประวัติ
นางศยามล กุลเสนา
ครูชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชนันท์ วันเจริญ
ครูชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย
Click ดูประวัติ
นางดวงกมล วันศรี
ครู
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม
Click ดูประวัติ
นางสาววิวัฒนา ลาพันธ์
ครู
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมอล
Click ดูประวัติ
นางมลิวัลย์ วันศรี
ครู
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่
Click ดูประวัติ
นางสาวปูชิตา น้ำแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวลลิตา วันศรี
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา กายชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล เขียวหอม
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาววิภาพร บรรพชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณศรี ยอดย้อย
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฬาลักษณ์ มีแสง
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวกิตติยา สมาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทินี เถาว์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวโสภา คืนผล
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวรวิวรรณ อินชื่น
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญมณี ครองพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวผกาภรณ์ ขุขันเขต
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวนงลักษ์ แตะต้อง
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดาวัลย์ เอี่ยมทรัพย์
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สำนักปลัด
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
5 : กองการศึกษาฯ
8 : หัวหน้าส่วนราชการ
10 : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
11 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5