[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายขวัญแก้ว เลิศภัทรพาณิชย์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
06-5120-2587 /6330407@dla.go.th
Click ดูประวัติ
นางสใบทิพย์ โกมลตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
สิบเอกวินัย นาคพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนัฐกานต์ ทันที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุภาวิณี พิภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายธนพงษ์ วันศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงตวัน จันทะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑารัตน์ อุ่ยสันติวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นายสุริยันต์ ชูจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Click ดูประวัติ
นายราเมศร์ กุลเสนา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายปฐพงศ์ หาปัญนะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Click ดูประวัติ
นายชาญณรงค์ สิมศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นายไกรสร เปล่งปลั่ง
พนักงานประจำรถน้ำ
Click ดูประวัติ
นายจตุพล ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ป้องกัน
พนักงานประจำรถน้ำ
Click ดูประวัติ
นายวิสาร บรรพชาติ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายนาวิน ลาพันธ์
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นายสมบาน อินทร์ชื่น
ยาม
Click ดูประวัติ
นายกรกฎ กุลเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยชนก ยอดโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายศิริพงษ์ ตอนสี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นายธีรภัทร นวลหอม
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวจีระนันท์ คูณพันธ์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสมบุตร คงพันธ์
แม่บ้าน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สำนักปลัด
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
5 : กองการศึกษาฯ
8 : หัวหน้าส่วนราชการ
10 : สภา อบต.ทุ่งใหญ่
11 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5